مقاله ارزیابی مدل گیل در تعیین میزان خطر ابتلا به بدخیمی پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل گیل در تعیین میزان خطر ابتلا به بدخیمی پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله عوامل خطر
مقاله (مدل گیل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری زاده بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: باشی زاده فخار حانیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدخیمی پستان شایع ترین بدخیمی در زنان در بیشتر نقاط جهان است. در کشور ما و در استان گیلان نیز فراوانی آن با توجه به آمارهای جمع آوری شده مرکز بهداشت استان در سال های اخیر سیری فزاینده نشان داده است. این نوع بدخیمی به رغم تلاش های انجام شده برای تشخیص و درمان زود هنگام هنوز هم دومین علت شایع مرگ بر اثر بدخیمی ها در زنان است. مدل گیل (Gail) یکی از ابزارهایی است که با هدف تعیین میزان خطر بدخیمی پستان در تمام طول زندگی و شناسایی زنان در معرض خطر ابداع شده است.
هدف: تعیین اعتبار پیشگویی خطر بدخیمی پستان در زنان استان گیلان.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر ۲۶۰ زن مراجعه کننده به دو مراکز آموزشی- درمانی و بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. نمونه ها در دو گروه سالم (شاهد) و بیمار دچار بدخیمی پستان (مورد) و با جداسازی شهری و روستایی انجام شد. بر آورد خطر با آزمون کامپیوتری گیل طراحی شده توسط موسسه ملی بدخیمی ایالات متحده و بر اساس پرسشنامه ای صورت گرفت که نمره بیشتر از ۷٫۱ % در آن نشان دهنده افزایش خطر بود تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 16 انجام شد.
نتایج: متوسط سن شرکت کنندگان ۳٫۸±۵۱٫۴۸ سالگی بود. میانگین نمره گیل برای ۵ سال در نمونه های پژوهش ۴۶٫۰±۷۶٫۰ و میانگین نمره گیل در طول عمر افراد۳٫۲±۱۳۵٫۱% در هر دو گروه بود. با محاسبه حساس و اختصاصی بودن نقطه برش های متفاوت، ما در نقطه برش مساوی ۲۵٫۱ به بهترین ویژگی ها برای کاربردی کردن مدل گیل در استان گیلان رسیدیم.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش میانگین خطر و تعداد افراد در معرض خطر در مطالعه ما در مقایسه با مطالعه مشابه خارجی، استفاده از مدل گیل برای پیشگیری از افزایش مرگ و میر، بایسته به نظر می آید. اما با توجه به این که در این مطالعه فقط ۶٫۹% افراد گروه بیماران نمره گیل بالای ۷٫۱ داشتند، به نظر می رسد مدل گیل با احتساب این عوامل خطر، توان پیشگویی میزان خطر ابتلای به بدخیمی پستان در استان گیلان را ندارد. بنابراین، ما عدد ۲۵٫۱ را برای کاربردی کردن مدل گیل در استان گیلان پیشنهاد می کنیم.