مقاله ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری (GRA) و برنامه ریزی آرمانی (GP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری (GRA) و برنامه ریزی آرمانی (GP)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبد سهام
مقاله برنامه ریزی آرمانی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله آنالیز رابطه ای خاکستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هیبتی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکاظمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبیری امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است که در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری(GRA)  و برنامه ریزی آرمانی(GP)  به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا و ترکیبی بدین منظور استفاده شده است. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای سرمایه گذاری مبتنی بر نظرات خبرگان، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز هر سهم محاسبه شد. سپس با استفاده از آنالیز رابطه ای خاکستری شرکتهای انتخاب شده اولویت بندی شدند. و در نهایت با توجه به اولویت ها و آرمان های سرمایه گذار از برنامه ریزی آرمانی استفاده شد و مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه ارایه گردید. بر اساس این مدل، پرتفویی از سهام تشکیل و عملکرد آن با استفاده از آزمون آماری با پرتفوی بازار مقایسه شد.
نتایج این تحقیق مبین این امر می باشد که در دوره مورد بررسی میانگین عملکردی پرتفوی بدست آمده از مدل تحقیق به مراتب بیشتر از پرتفوی بازار و پرتفوی ۵۰ شرکت برتر می باشد.