مقاله ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی، مطالعه موردی: بانک سامان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی، مطالعه موردی: بانک سامان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی دینامیکی
مقاله کارت امتیازی متوازن
مقاله حلقه های علی
مقاله نمودارهای انباشت و جریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکاظمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر کنونی، جهان با طیف وسیعی از مسائل پویای پیچیده مواجه است. منظور از «پویا» بودن یعنی «تغییر در طول زمان». مسائل پویا نیازمند اقدامات مدیریتی مستمر و پویا هستند. در حوزه مدیریت و سیاست گذاری، مسائل پویا مسائلی هستند که از ماهیت مستمر و بازگشتی برخوردارند. در این موارد، نتایج اقدامات مدیریتی مشاهده و ارزیابی شده و بر اساس آن اقدامات جدیدی صورت خواهد پذیرفت که نتایج، مشاهدات و اقدامات جدیدتری را به دنبال خواهند داشت. به این ترتیب، یک حلقه بسته شکل می گیرد. مسائل بازخوردی در نتیجه تعاملات پیچیده میان متغیرهای سیستم شکل می گیرند. هدف اصلی روش شناسی پویایی های سیستم، درک علل پویایی های نامطلوب و طراحی سیاست های جدید به منظور اصلاح یاحذف آنهاست.(میرزایی و دیگران ۱۳۸۶).
این مقاله به پیاده سازی دینامیکی مدل کارت امتیازی متوازن در بانک سامان پرداخته که با توجه به شرایط رقابتی و پیچیده اقتصاد کنونی ایران، افزایش تعداد بانک های خصوصی و ارائه طرح های جدید از سوی آن ها در جهت جذب و حفظ مشتریان با توجه به افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان از بانک ها که دیگر چیزی بیش از نیازهای پایه ای طلب می کنند، مدیران ارشد سازمان را متوجه ایجاد تغییرات در سازمان نموده است. با این هدف که سازمان بتواند به فعالیتهایش از دید مشتریان نگاه کند، به منظور افزایش کارایی به طور کامل از ظرفیت هایش استفاده نماید و در نهایت یک فرهنگ سازمانی مشتری محور که امروزه تنها مزیت رقابتی پایدار و بلندمدت سازمان ها می باشد را ایجاد نماید.
در مقاله حاضر پویاسازی الگو در هر یک از منظرها به صورت جداگانه صورت پذیرفته و سپس با توجه به تاثیرات متقابل منظرها بر یکدیگر و فرمول نویسی روابط شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم صورت گرفته است. آزمایش رفتار مدل و تحلیل حساسیت مدل انجام پذیرفته و در نهایت تحلیل سناریوهای مختلف ارائه می گردد.