مقاله ارزیابی مدل های جدید برای تخمین تابش کلی خورشیدی در بیابان های مرکزی ایران با استفاده از روش های هوش جمعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در تبدیل انرژی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل های جدید برای تخمین تابش کلی خورشیدی در بیابان های مرکزی ایران با استفاده از روش های هوش جمعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قناد دزفولی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: برپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگ محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پتانسیل انرژی خورشیدی نواحی بیابانی مرکز ایران استفاده شده است. در مدل های بررسی شده، سعی بر آن است تا با استفاده از اطلاعاتی از قبیل موقعیت جغرافیایی، دما، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی، تخمین میزان تابش خورشیدی صورت گیرد. شهرهای اصفهان، کرمان، بیرجند، طبس، تهران و خور – بیابانک به عنوان نواحی مرجع در مطالعه حاضر، انتخاب شده اند. از میان اطلاعات موجود برای هر شهر، بخشی جهت یافتن مقادیر مطلوب یا تقریبا مطلوب ضرایب مدل های تخمین پتانسیل انرژی خورشیدی و بخشی نیز برای بررسی اعتباریابی مدل ها مورد استفاده قرار گرفته اند. برای نشان دادن توانایی مدل های مورد بررسی در تحقیق حاضر، نتایج بدست آمده از این مدل ها با یکدیگر مقایسه می شوند و بهترین مدل برای تخمین میزان تابش خورشیدی برای نواحی مورد مطالعه، بر اساس کمترین میزان خطا، معرفی می شود.