مقاله ارزیابی مخاطرات کوره یک کارخانه سیمان با روش آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آن (FMECA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مخاطرات کوره یک کارخانه سیمان با روش آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آن (FMECA)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی
مقاله FMECA
مقاله RPN

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فیض اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تکنیک آنالیز بحرانیت حالات شکست و اثرات آنFMECA ، روشی برای شناسایی و آنالیز تمام حالات شکست بالقوه سیستم، اثراتی که این شکست ها روی سیستم دارند، چگونگی جلوگیری از این شکست ها و یا کاهش اثرات آنها روی سیستم می باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تجزیه و تحلیل حالات شکست احتمالی اجزاء و ارزیابی اثرات حالات شکست در سیستم کوره کارخانه سیمان به کمک روش FMECA می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ابتدا مرزهای سیستم مشخص شد و سپس سیستم به اجزای آن ( سیستم، زیر سیستم و جزء) در یک سطح مشخص و با توجه به اهداف آنالیز تقسیم شد. سپس نتایج آنالیز در کاربرگ های مناسب FMECA ثبت شد. در این آنالیز اثرات نقص روی سیستم و تولید، چگونگی ایجاد نقص و شدت نقص تعیین شد، همچنین اولویت بندی نقایص به منظور اقدامات اصلاحی و همچنین راهکارهای کنترل نقایص ارائه گردید.
یافته ها: تعداد نقایص شناسایی شده و بررسی شده با استفاده از روشFMECA ،۱۰۰  مورد بود. بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به نقص پیچیدگی بدنه با RPN=270 بود. پایین ترین میزان عدد اولویت ریسک نیز مربوط به دو حالت شکست عدم ایجاد هوا در فن ها و عمل نکردن ترمز اصلی با RPN=15 می باشد. همچنین بیشترین تعداد نقایص در بدنه کوره یافت شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ایجاد یک نقص خود می تواند باعث بروز نقایص جدی در اجزا و قسمت های دیگر شود. این مطالعه روی اجرای یک سیستم مستند سازی برای ثبت نواقص و رویدادها برای پیشرفت سطح ایمنی ماشین آلات و از طرف دیگر انجام نگهداشت پیشگیرانه برنامه ریزی شده برای کاهش احتمال وقوع نواقص و پیامدهای ناشی از ان تاکید می کند.