مقاله ارزیابی محیط آموزشی درمانگاه های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی ACLEEM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۵۵۱ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی محیط آموزشی درمانگاه های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی ACLEEM
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط آموزشی
مقاله درمانگاه
مقاله ACLEEM
مقاله دستیاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده موغاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایه زاده جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی عربشاهی سیدکامران
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی شعله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی جاوید غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه ارزیابی محیط آموزشی درمانگاه ها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص مراقبت های سرپایی بود. در این مطالعه مقطعی نظرات ۱۵۷ نفر از دستیاران با روش سرشماری در درمانگاه های داخلی، زنان و زایمان، اطفال و جراحی عمومی با ابزار ACLEEM (Ambulatory Care Learning Education Environment Measure) جمع آوری شد، و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و بهره گیری از آزمون های آماری متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج میانگین امتیاز پرسش نامه ۱۱۰٫۹۱ از ۲۰۰ به دست آمد که با توجه به راهنمای تفسیر امتیازات پرسش نامه، نکات مثبت در محیط نسبت بر نکات منفی غالب بود. بین میانگین امتیازات در حیطه اطلاعات، ارتباطات و فناوری بر اساس جنسیت (p=0.038) و بر اساس رشته دستیاری (p=0.010) تفاوت معنادار داشت. همچنین بین میانگین امتیازات بر اساس وضعیت تاهل در حیطه توانمندی اساتید بالینی (p=0.037) و بر اساس مرکز درمانی در ۴ حیطه توانمندی اساتید بالینی (p=0.010)، تخصیص وقت برای فعالیت های غیربالینی (p=0.009)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری (P£۰٫۰۰۱) و نظارت بالینی (p=0.017) تفاوت معنادار وجود داشت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که ارزیابی دستیاران از محیط های آموزشی درمانگاهی مثبت است بر همین اساس پیشنهاد می شود در جهت تقویت عواملی که باعث ارزیابی مثبت دستیاران شده است تاکید گردد.