مقاله ارزیابی قابلیت های اجتماعی – فرهنگی در محلات شهر تهران نمونه موردی محلات منطقه ۲۰ با استفاده از روش Electre که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قابلیت های اجتماعی – فرهنگی در محلات شهر تهران نمونه موردی محلات منطقه ۲۰ با استفاده از روش Electre
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیرساخت فرهنگی
مقاله سطح بندی فرهنگی
مقاله شاخص های فرهنگی محلات
مقاله Electre

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیجی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ، پایه رفتارهای انسانی به شمار می رود و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است. در مفهوم «توسعه اجتماعی»، کلمه «اجتماعی» از اهمیت بیشتری برخوردار است و یکی از کامل ترین دسته بندی ها از تعاریف صورت گرفته از مفهوم توسعه اجتماعی تعاریف مبتنی بر سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی است. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه فرهنگی-اجتماعی و نشان دادن سطوح توسعه محلات از نظر بهره مندی فضا ها و امکانات است. روش بررسی به صورت مقایسه ای و با استفاده از شاخص های فرهنگی و اجتماعی می باشد. آمار و شاخص های مورد استفاده در این تحقیق از سازمان شهرداری های تهران و سالنامه های آماری در سال ۱۳۹۰ اخذ شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحلیل مقایسه ای و مدل مورد استفاده مدل Electre می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین محلات منطقه ۲۰ شهرداری تهران، از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت فاحشی وجود دارد. در این بین محله جوارد قصاب نسبت به سایر محلات از توسعه فرهنگی و اجتماعی بیشتری نسبت به بقیه برخوردار می باشد.