مقاله ارزیابی قابلیت روش های برون سپاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قابلیت روش های برون سپاری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاری
مقاله ابعاد برون سپاری
مقاله روش های برون سپاری
مقاله تصمیم گیری چند شاخصه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادب حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد و شاخص های موثر بر هر یک از ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی است، تا با ارائه یک مدل تصمیم گیری با رویکرد استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیرندگان را در انتخاب بهترین روش برون سپاری یاری نماید. روش تحقیق از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان متخصص بخش برنامه ریزی و کنترل تامین شرکت مهندسی و ساخت پره توربین (مپنا) در نظرگرفته شده است. افزایش اثربخشی، بهبود پاسخ گویی و افزایش انعطاف پذیری در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهای متنوع و موارد دیگر از جمله دلایلی است که سازمان ها را بسوی برون سپاری فعالیت های خود سوق می دهد.
با استفاده از تکینک گروه اسمی، ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی شناسایی گردید. ابعاد مورد ارزیابی برون سپاری فرایندهای سازمانی عبارتند از: کیفیت، ریسک اقتصادی و فنی، تحویل و تکنولوژی.
یافته های پژوهش نشان داد که: ۱٫ ابعاد کیفیت، ریسک اقتصادی و فنی، تحویل و تکنولوژی در برون سپاری فرایندهای سازمانی اهمیت یکسان ندارند. ۲٫ بعد ریسک اقتصادی و فنی، مهمترین بعد در برون سپاری فرایندهای سازمانی شرکت است. ۳٫ مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد ریسک اقتصادی و فنی، شاخص «شرایط سیاسی و اقتصادی» است. ۴٫ مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد کیفیت، شاخص «کیفیت خدمات» است. ۵٫ مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد تکنولوژی، شاخص «تکنولوژی ساخت» است. ۶٫ مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد تحویل، شاخص «پاسخ گویی سریع» است. و در نهایت بهترین روش برون سپاری، با توجه به بعد ریسک اقتصادی و فنی روش برون سپاری پیمانکار طرف سوم است.