مقاله ارزیابی قابلیت تصاویر و داده های سنجنده مودیس برای اندازه گیری PM10 در رابطه با داده های زمینی (مطالعه موردی: شهر سنندج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قابلیت تصاویر و داده های سنجنده مودیس برای اندازه گیری PM10 در رابطه با داده های زمینی (مطالعه موردی: شهر سنندج)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجنده مودیس
مقاله PM10
مقاله طوفان های گرد و غبار
مقاله الگوهای حرکتی
مقاله مناطق غربی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهی جمیل
جناب آقای / سرکار خانم: کبودوندپور شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش سنجش از دور به طور فزاینده ای در دهه گذشته برای ارزیابی پدیده های اتمسفری به کار گرفته شده است. با توجه به معضل طوفان های گرد و غبار در مناطق غربی ایران، استفاده از مزایای سنجش از دور در بررسی منطقه ای و محلی این طوفان ها لازم و ضروری می باشد. در تحقیق حاضر سعی شده ارتباط و همبستگی بین داده های PM10 استخراج شده از سنجده مودیس و داده های PM10 ثبت شده در ایستگاه زمینی شهر سنندج با استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی برای ماه های خرداد و تیر سال ۱۳۸۸ تعیین شود و با استفاده از تصاویر RGB و همچنین تصاویر نوع ۱B سنجده مودیس (MODIS) با نام (MOD021KM)، الگوهای حرکتی طوفان های گرد و غباری که این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند، مورد ارزیابی قرار گیرند. بیش ترین مقدار میانگین ماهانه PM10 در تیرماه و بیشترین مقدار میانگین ساعتی PM10 در طول شبانه روز در ساعت ۱۲ ظهر مشاهده شد. ارتفاع لایه اتمسفری از سطح زمین در کوه های زاگرس و شدت باد در شرق عراق از مهم ترین عوامل موثر در ورود طوفان های گرد و غبار به مناطق غربی ایران هستند. میزان تغییرات زمانی و مکانی PM10 ثبت شده در ایستگاه زمینی سنندج با تصاویر ارائه شده توسط سنجده مودیس در ماه های خرداد و تیر یک رابطه مثبت و نسبتا قوی را از خود نشان دادند (R=0.85) که بیانگر قابلیت و قابل اطمینان بودن تولیدات مودیس در بررسی الگوهای حرکتی طوفان های گرد و غبار و همچنین برآورد میزان غلظت ذرات جامد معلق در هوای شهر سنندج است، به خصوص که سنجده مودیس با در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصیات این طوفان ها در خارج از مرزهای ایران مانند کشورهای عراق و عربستان می تواند ما را در ارائه برنامه هایی مدیریتی راهبردی در راستای کاهش و کنترل این طوفان ها یاری دهد.