مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان تولید و قیمت بازار برق با استفاده از خاصیت انعطاف پذیری نیروگاه ها و شبکه های عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قابلیت اطمینان تولید و قیمت بازار برق با استفاده از خاصیت انعطاف پذیری نیروگاه ها و شبکه های عصبی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابلیت اطمینان تولید
مقاله قیمت برق
مقاله بازار برق
مقاله انعطاف پذیری نیروگاه ها
مقاله شبکه عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هارون آبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاست تجدید ساختار، موجب بروز تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان و قیمت برق در سیستم های قدرت شده است. این مقاله به ارزیابی قابلیت اطمینان تولید و برآورد قیمت انرژی الکتریکی در بازار برق اشتراکی با استفاده از شبکه های عصبی می پردازد. در ارزیابی قابلیت اطمینان تولید، صرفا تعامل بین مجموعه تولید و بار الکتریکی مد نظر است. لذا با استفاده از اصول حاکم بر بازار اشتراکی و در نظر گرفتن انعطاف پذیری نیروگاه ها، قابلیت اطمینان تولید و قیمت فروش انرژی الکتریکی در بازار، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تعیین می شوند. سپس به منظور ایجاد ساختاری واحد جهت تعیین شاخص های فوق، از یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه استفاده می گردد. در نهایت، روش مذکور بر روی شبکه آزمون IEEE-RTS آزمایش شده و مقادیر شاخص قابلیت اطمینان و قیمت فروش، به ازای مقادیر مختلف تمرکز بازار و کشش قیمت تقاضا، تعیین می شوند.