مقاله ارزیابی فیوم های ناشی از برش فلزات قراضه با روش AAS و ICP-AES در یک صنعت فولاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فیوم های ناشی از برش فلزات قراضه با روش AAS و ICP-AES در یک صنعت فولاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیوم فلزات
مقاله برش فلزات قراضه
مقاله صنعت فولاد
مقاله ICP-AES

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیاهی امید
جناب آقای / سرکار خانم: خوبی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فیوم ناشی از فلزات سنگین از مهمترین عوامل خطر در محیط های کاری محسوب می شوند. این مطالعه به منظور بررسی فیوم های ناشناخته با غلظت بالا در سایت برش فلزات قراضه در یکی از صنایع بزرگ فولاد کشور و کاهش استرس ناشی از مواجهه با آن در کارگران مواجهه یافته انجام شد.
روش کار: در این مطالعه به منظور تعیین نوع ترکیب فیوم های غلیظ متصاعد شده ناشی از برش قراضه که تاکنون ناشناخته بود، نمونه برداری فردی از منطقه تنفسی تمامی کارگران مواجهه یافته انجام شد. سپس آماده سازی و تجزیه نمونه ها به دو روش جذب اتمی شعله ای (روش ۷۳۰۰) و ICP-AES (7084) سازمان NIOSH انجام گرفت.
یافته ها: از ده عنصر شناسایی شده تنها میانگین غلظت اکسیدهای آهن بیش از حد مجاز بود و غلظت در نه ترکیب دیگر از حد مجاز پایین تر بود.
نتیجه گیری: فیوم های متصاعد شده با غلظت بالا در سایت برش قراضه عمدتا ناشی از اکسیدهای آهن بوده و نگرانی مضاعفی که در کارگران و مدیران نسبت به وجود ترکیباتی مانند کادمیوم، نیکل و… و عوارض آنها بود، بیشتر از واقعیت بوده و نتایج معاینات دوره ای نیز موید این مطلب بود.