مقاله ارزیابی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه تجن
مقاله کارخانه چوب و کاغذ مازندران
مقاله فون ماکروبنتوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیلانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی لنگرودی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری بود. نمونه برداری از ماکروبنتوزها به صورت ماهانه از مرداد ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱ در ۶ ایستگاه، توسط نمونه بردار سوربر انجام شد. در این مطالعه، ۱۶ خانواده متعلق به ۷ راسته و ۳ رده از ماکروبنتوزها مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت. بیش ترین درصد فراوانی در تمامی ایستگاه ها متعلق به خانواده های Baetidae و Hydropsychidae بوده و کم ترین فراوانی متعلق به خانواده های Limonidae، Cordulegasteridae، Polycentropodidae، Platycenmidae، Chloroperlidae می باشد. بالاترین میزان شاخص هیلسنهوف در ایستگاه ۶ در فصل بهار (پایین دست) و کم ترین میزان آلودگی در ایستگاه ۴ (انشعاب فرعی رودخانه سالار دره به رودخانه تجن) در فصل زمستان بود. با توجه به نتایج، میزان میانگین تنوع و تراکم در فصول گرم سال افزایش و در فصول سرد سال کاهش یافت. همچنین از نظر بعد مکانی، بیش ترین تنوع و تراکم متعلق به ایستگاه ۱ (در بالادست رودخانه) و کم ترین تنوع و تراکم کفزیان در ایستگاه ۳ (بعد از ورود پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران) دیده می شود که بیانگر تاثیر پساب کارخانه چوب و کاغذ بر روی جوامع کفزیان است.