مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات واحد برش کمباین در مراحل مختلف رسیدگی با سه دماغه متداول کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات واحد برش کمباین در مراحل مختلف رسیدگی با سه دماغه متداول کلزا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی فنی
مقاله تلفات
مقاله دماغه کلزا
مقاله زمان برداشت
مقاله کمباین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی نژاد جبراییل
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی سرکاری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت کلزا در ایران با شتاب بیشتری در حال افزایش است و این محصول از ابتدا با مسائل و مشکلات خاصی مواجه بوده است. هر ساله بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود در حالی که مقدار زیادی از این محصول در مرحله برداشت، از دست می رود که با رعایت نکات فنی و اضافه کردن پلاتفرم مناسب، می توان این شرایط را بهبود داد. این پژوهش برای بررسی فنی و اقتصادی تلفات برداشت کلزا در واحد برش کمباین به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه مغان انجام شد. کرت اصلی درصد قهوه ای شدن دانه ها (۶۰%، ۷۰% و ۸۰%) که نشان دهنده میزان رسیدگی است، کرت فرعی سرعت پیشروی (۱٫۵، ۲٫۵ و ۳٫۵ km h-1) و کرت فرعی فرعی سه دماغه متداول کمباین برای کلزا (مکانیکی، هیدرولیکی جویبار و هیدرولیکی اتریشی (Biso)) بود. نتایج نشان داد تلفات واحد برش در نوع دماغه ها معنی دار بوده و دماغه مکانیکی با %۵٫۳۶ بیشترین و دماغه هیدرولیکی جویبار و اتریشی به ترتیب با %۴٫۲۸ و %۴٫۱۳ کمترین میزان ریزش دانه را داشته است و از نظر زمان برداشت تیمار ۸۰% با %۵٫۲۸ بیشترین ریزش دانه از واحد برش کمباین را داشته ولی تیمار ۷۰% با در نظر گرفتن سایر شرایط، مناسب ترین زمان برداشت بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش سرعت پیشروی در هر مرحله، میزان ریزش افزایش می یابد. نتایج کلی ارزیابی اقتصادی نشان داد اضافه درآمد خالص استفاده از دماغه هیدرولیکی جویبار نسبت به مکانیکی و هیدرولیکی اتریشی به ترتیب ۱۳٫۵ و ۲۶۲٫۵ هزار ریال در هکتار بوده است. بنابراین از لحاظ فنی و اقتصادی دماغه هیدرولیکی جویبار نسبت به دو دماغه دیگر ارجحیت دارد.