مقاله ارزیابی فقر چند بعدی در عشایر کوچنده ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فقر چند بعدی در عشایر کوچنده ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر چند بعدی
مقاله روش آلکایر و فوستر
مقاله عشایر
مقاله رهیافت قابلیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی خوب حسن
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایل های عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر می باشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می شود.شاخص فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) می باشد. داده های مورد نیاز این بررسی را نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال ۱۳۸۷ مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. نتایج نشان داد که ۴۲ درصد ایل ها در دست کم ۳۰ درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها ۴۶ درصد می باشد. همچنین، محرومیت ایل ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده است. از سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر به ویژه دختران و زنان، بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارد که در هدف های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده است.