مقاله ارزیابی فعالیت های نوزمین ساخت در حوضه آبخیز مشکین چای از طریق شاخص های ژئومورفولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فعالیت های نوزمین ساخت در حوضه آبخیز مشکین چای از طریق شاخص های ژئومورفولوژی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزمین ساخت
مقاله مشکین چای
مقاله شاخص های ژئومورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: شبرنگ شنو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخیز مشکین چای بخشی از دامنه های شمالی ارتفاعات سبلان – قوشه داغ و قسمتی از فرورفتگی ساختمانی مشکین – اهر است. فعالیت های نوزمین ساخت در این منطقه سبب تشدید ناپایداری دامنه ها (لغزش، جریانات واریزه ای و غیره) شده است. آگاهی از وضعیت عملکرد فعالیت های نوزمین ساخت جهت برنامه ریزی اصولی و اجتناب از ساخت و سازها و پروژه های عمرانی در اراضی گسلی فعال و پرخطر در حوضه مورد تحقیق ضروری است. هدف از این تحقیق ارزیابی فعالیت های نوزمین ساخت در حوضه آبخیز مشکین چای می باشد که جهت دستیابی به این امر روش های کمی از جمله شاخص شکل حوضه (Bs)، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، شاخص تقارن توپوگرافی معکوس (T)، شاخص سینوسی جبهه کوهستان (J)، انتگرال هیپسومتری(Hi) ، منحنی هیپسومتریک (Hc)، شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن (VF)، شاخص سینوسی رودخانه (S)، شاخص گرادیان طولی رودخانه(SL)  و شاخص ارزیابی نسبی فعالیت های زمین ساختی  (Iat)استفاده شده است. نتایج شاخص های ژئومورفولوژی نشان داد که کل حوضه مورد مطالعه از لحاظ فعالیت های زمین ساختی پویا است و زیرحوضه مشکین چای نسبت به زیرحوضه های بینوچای و کرکرچای از فعالیت زمین ساختی بیشتری برخوردار است.