مقاله ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium oxysporum f.sp. sesami
مقاله توده محلی
مقاله پراکسیداز
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح پوری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل زاده حسینی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنجد (Sesamum indicum L.) از گیاهان روغنی است که کشت آن در دنیا رایج می باشد. بوته میری فوزاریومی کنجد با عامل Fusarium oxysporum f.sp. sesami، یکی از مهم ترین بیماری های این گیاه در دنیا می باشد. در این تحقیق میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز به عنوان یکی از مکانیسم های دخیل در مقاومت، در توده محلی آسفیج (بهاباد، یزد) به عنوان توده مقاوم و توده محلی کهنوج (کرمان) به عنوان توده حساس به این بیماری بررسی شد. بدین منظور از نمونه های جمع اوری شده از سطح مزارع کنجد استان یزد، ۱۵ جدایه F. oxysporum جداسازی و خالص سازی شد و از این میان جدایه ای که دارای بالاترین سطح بیماری زایی بود انتخاب و در آزمون تعیین دامنه میزبانی مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی دامنه میزبانی عامل بیماری، از بین ده گونه گیاهی متعلق به خانواده های مختلف که به طور مصنوعی با عامل بیماری آلوده شدند، تنها گیاه کنجد علائم بیماری را نشان داد که بیانگر این مطلب بود که جدایه مربوطه F. oxysporum f.sp. sesami می باشد. در مرحله بعدی تحقیق، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز توده های مقاوم و حساس کنجد در ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ روز پس از مایه زنی با قارچ عامل بیماری اندازه گیری شد. فعالیت آن پس از مایه زنی با قارچ در توده مقاوم با شیب تندی افزایش و در روز چهارم به اوج خود رسید و سپس کاهش یافت. ولی در توده حساس، افزایش فعالیت آنزیم به میزان کمتری رخ داد. نتایج این تحقیق بیان کننده این مطلب است که میزان افزایش آنزیم پراکسیداز در گیاه، می تواند نقش احتمالی در بروز القا مقاومت داشته باشد.