مقاله ارزیابی فراورده قارچی گرین ماسل (Metarhizium anisopliae var. acridum) برای کنترل ملخ کوهان دار تاغ (.Dericorys albidula (Serv که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فراورده قارچی گرین ماسل (Metarhizium anisopliae var. acridum) برای کنترل ملخ کوهان دار تاغ (.Dericorys albidula (Serv
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملخ کوهان دار
مقاله تاغ
مقاله گرین ماسل
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله متاریزیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: منیری وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بوجاری جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاغ (Haloxylon spp.) به عنوان یک گونه گیاهی مقاوم به شرایط خشک و بیابانی کشور در تثبیت شن های روان مورد توجه می باشد. در حال حاضر سطح تاغزارهای دست کاشت کشور ۱٫۵ میلیون هکتار برآورد می گردد. ملخ کوهان دار تاغ Dericorys albidula (Serv.) به عنوان آفتی تک خوار، هر ساله خسارت قابل ملاحظه ای به تاغزارها وارد می کند. کاربرد ترکیبات شیمیایی در محدوده جنگل ها و مراتع به دلیل حساسیت های زیست محیطی با محدودیت های ویژه ای همراه است، بنابراین فراورده بیولوژیکی Green Muscle شرکت BCP که ماده موثره آن اسپور قارچ Metarhizium anisopliae var. acridum می باشد، برای کنترل ملخ کوهان دار تاغ به میزان ۵۰ گرم در هکتار روی پوره های ملخ کوهان دار تاغ در ۲ سال متوالی (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی به ترتیب با چهار و پنج تکرار در شرایط صحرایی (داخل قفس) در منطقه ابوزیدآباد کاشان و حسین آباد قم با سمپاش ULV و الکترواستاتیک، مورد ارزیابی قرارگرفت. از گازوئیل به عنوان ماده حامل استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارها در سطح یک درصد با هم اختلاف داشتند. البته بین سمپاش ها تفاوت آماری مشاهده نشد. به طوری که بیشترین تلفات در سال دوم با سمپاش ۹۸) ULV درصد) و کمترین میزان تلفات در سمپاش الکترواستاتیک و سال اول (۹۲ درصد) وجود داشت. بنابراین کاربرد این فرآورده با توجه به کارایی و اختصاصی عمل کردن آن در کنترل این ملخ در تاغزارها قابل توصیه می باشد.