مقاله ارزیابی فراوانی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز غالب مزارع گندم آبی و دیم استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۰۳ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فراوانی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز غالب مزارع گندم آبی و دیم استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان آذربایجان شرقی
مقاله گندم آبی و دیم
مقاله علف هرز غالب
مقاله نقشه پراکنش
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: مین باشی معینی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پوری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به تنوع زیاد علف های هرز در مزارع گندم دیم و آبی استان آذربایجان شرقی و با هدف اطلاع از وجود علف های هرز غالب خاص و تهیه نقشه پراکنش آنها، مزارع گندم استان بر اساس روشی یکسان مورد بررسی و آماربرداری قرار گرفتند. طی نه سال (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ ) در نوزده شهرستان موجود استان با فلورهای نسبتا متفاوت بر اساس سطح زیر کشت و مساحت مزارع حدود ۲۳۱ مزرعه گندم آبی و دیم بررسی شدند. نتایج نشان داد که در مزارع گندم آبی و دیم این استان به ترتیب متجاوز از ۱۱۲ و ۱۳۷ گونه علف هرز متعلق به ۱۰۱ جنس از ۲۸ خانواده گیاهی وجود دارد. گونه های Galium tricornatum (بی تی راخ)، Chenopodium album (سلمه تره)، Descurania Sophia (خاکشیر)، Polygonum patulum (هفت بند)، Geranium tuberosum (شمعدانی وحشی) و Goldbachia laevigata (ناخنک) به ترتیب فراوان ترین علف های هرز پهن برگ مزارع گندم بودند. باریک برگ های غالب این مزارع را Eremopyrum bonaepartis (گارس)، Alopecurus myosuroide (دم روباهی کشیده)، Bromus tectorum (پشمکی) تشکیل داده و گونه های Acroptilon repens (تلخه)، Convolvulus arvensis (پیچک صحرایی)، Salsola kali (علف شور)، Cardaria draba (ازمک) و Lactuca serriola (کاهوک) از گیاهان هرز مزاحم به هنگام برداشت گندم هستند. در مجموع، نتایج این بررسی نشان دادکه مدیریت علف های هرز مزارع گندم استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و مدیریت رستنی های مزاحم قبل از برداشت گندم در پایین ترین حد می باشد.