مقاله ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازی سکونتگاه های زلزله زده (مطالعه موردی: دهستان شیروان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازی سکونتگاه های زلزله زده (مطالعه موردی: دهستان شیروان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت مردم
مقاله بازسازی
مقاله زلزله
مقاله مساکن آسیب دیده
مقاله شیروان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خوش رفتار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی پور مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنگام اجرای پروژه های بازسازی پس از سوانح، با متغیرهای زیادی روبرو هستیم، که یکی از مهم ترین آن ها، بحث مشارکت در روند بازسازی است، یعنی دخالت نظرات، خواسته ها و حضور فعال و آگاهانه مردم در اجرای پروژه های بازسازی به نحوی که علاوه بر رضایتمندی مردم، از بعد موفقیت در پیشبرد اهداف، نتایج قابل قبولی را بدست آورد. این موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ بین مردم و پروژه های بازسازی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازی سکونتگاه های آسیب دیده است. محدوده انجام تحقیق، دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد می باشد، که در جریان زلزله سال ۱۳۸۵ دچار تخریب جدی شد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی ها نشان دهنده آن است که به رغم اهمیت بسیار زیاد توجه به نیازها و علائق مردم به خصوص در نواحی روستایی و همچنین تجارب کشورهای دیگر از موفق نبودن این پروژه ها، به دلیل عدم مشارکت مردم، بازهم مردم سانحه دیده و خواسته های آنان و در مجموع ابعاد کالبدی و مالی در جریان بازسازی در نظر گرفته نشده است.