مقاله ارزیابی غلظت گلوتاتیون احیا گلبولهای قرمز در نوزادان مبتلا به کمبود G6PD مدیترانه ای (فاویسم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۹ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی غلظت گلوتاتیون احیا گلبولهای قرمز در نوزادان مبتلا به کمبود G6PD مدیترانه ای (فاویسم)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاویسم
مقاله گلوتاتیون
مقاله نوزادان
مقاله G6PD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مهر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نقش آنتی اکسیدانی قوی، سم زدائی از متابولیت ها و حفظ یکپارچگی و تمامیت غشاء سلول های بدن به ویژه سلول های خونی توسط گلوتاتیون، در این مطالعه تغییرات احتمالی سطح گلوتاتیون گلبول های قرمز در نوزادان مبتلا به فاویسم و غیر فاویسم مورد بررسی قرارگرفت.
روش بررسی: ۱۵ نفر از افراد مبتلا به فاویسم و ۶۰ نفر گروه شاهد (غیر فاویسم) که دارای پرونده پزشکی در بیمارستان اکباتان همدان بودند درسال ۸۸ انتخاب شدند. همسان سازی سن و جنس نیز در نظرگرفته شد. سپس میزان گلوتاتیون احیا گلبول قرمز بر اساس روش باتلر محاسبه گردید.
یافته ها: پس از اندازه گیری غلظت گلوتاتیون احیاء گلبول قرمز، میزان گلوتاتیون در بیماران مبتلا به فاویسم ۱۴٫۹۹±۴٫۶۲ و در گروه شاهد۵۸٫۲±۱۰٫۵۹  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مقادیر گلوتاتیون احیا گلبول قرمز در بیماران فاویسمی نسبت به افراد غیر فاویسمی کاهش معنی داری دارد. این افراد نسبت به افراد غیر فاویسمی بیشتر مستعد بحران های همولیتیکی ناشی از مصرف مواد اکسیدان هستند. مطابق با نتایج این طرح، بهتر است بررسی G6PD در کلیه نوزادن انجام شود.