مقاله ارزیابی غلظت مس و کادمیوم در گوجه فرنگی های گلخانه ای تولیدی استان همدان در سال ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی غلظت مس و کادمیوم در گوجه فرنگی های گلخانه ای تولیدی استان همدان در سال ۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله مس
مقاله کادمیوم
مقاله گوجه فرنگی گلخانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجمع بیش از حد فلزات سنگین در خاک های کشاورزی نه تنها منجر به آلودگی محیط زیست می شود بلکه منجر به افزایش جذب فلزات سنگین توسط گیاهان شده که در نتیجه آن کیفیت و ایمنی غذایی تحت تاثیر قرار می گیرد. کادمیوم و مس آلاینده های اصلی در خاک های گلخانه ای هستند که هم از طریق تکنیک های کشاورزی و هم از طریق مواد شیمیایی به محصولات کشاورزی راه پیدا می کنند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی محصول گوجه فرنگی گلخانه های استان همدان به فلزات سنگین مس و کادمیوم صورت گرفته است. در مجموع ۷۲ نمونه از ۱۸ گلخانه (۴ نمونه از هر گلخانه) واقع در ۶ شهر استان نمونه گیری شد. پس از انجام آماده سازی نمونه ها، غلظت عناصر مذکور با استفاده از دستگاه نشر اتمی اندازه گیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد، غلظت کادمیوم و مس در نمونه های گوجه فرنگی به ترتیب در دامنه ۰٫۰۸-۵٫۲۵ و ۰٫۰۱-۹٫۲۵ میلی گرم برگیلوگرم بود. تجزیه و تحلیل های آماری همبستگی معنی داری بین غلظت عناصر کادمیوم و مس در محصول گوجه فرنگی نشان داد. مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر مجاز نشان دهنده آلوده بودن بیش از حد مجاز برخی از محصول گوجه فرنگی در گلخانه های مورد مطالعه بود. طوری که غلظت کادمیوم در تمامی نمونه ها برای سلامتی مصرف کنندگان مخاطره آمیز ارزیابی گردید.