مقاله ارزیابی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران (رهیافت خود توضیح برداری VAR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران (رهیافت خود توضیح برداری VAR)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی خود توضیح برداری
مقاله پسته
مقاله تقاضا
مقاله صادرات
مقاله عرضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی نسب مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسته یکی از محصولات عمده ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های ۱۹۸۰- ۲۰۱۰ میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تاثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و موثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تاثیر گذار خواهد بود.