مقاله ارزیابی عوامل درونی تاثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی:بافت قدیم شهر خوی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۲۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل درونی تاثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی:بافت قدیم شهر خوی)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری
مقاله بافت قدیم
مقاله ساختمان شهری
مقاله زلزله
مقاله خوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژادروشتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل پور شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت قدیم شهر خوی منطبق بر هسته های تاریخی و مرکزی شهر است. وجود عناصر شهری بازار سنتی، مسجد جامع و … از مهم ترین عوامل هویت بخش تاریخی و فرهنگی این منطقه می باشد. امروزه این بافت تاریخی با مشکلات کلانی چون استفاده از مصالح بنایی نا مقاوم، عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک، بدنه های فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه، ریزدانگی و … مواجه است. با توجه به زلزله های شهرهایی چون بم نشان می دهد که تلفات انسانی و آسیب های کالبدی در بافت های قدیم بیش تر از سایر مناطق شهری است. لذا پهنه بندی آسیب پذیری این ناحیه از شهر، باعث شناسایی نیازها و اقدام برای تامین آن ها پیش از وقوع سانحه خواهد شد، در این پژوهش بافت قدیم شهر خوی (ناحیه ۱) را از نظر عوامل درونی تاثیرگذار در آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با توجه به شاخص هایی چون نوع مصالح، قدمت ساختمان، عمر ساختمان، تعداد طبقات، نوع کاربری، سطح اشغال بنا، مساحت قطعات، وضعیت قرارگیری ساختمان در بلوک، تعداد همسایگی قطعات، نوع خاک، شیب و شکل قطعه با روش AHP در محیط Arc/GIS مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که ۰٫۳۹ درصد از ساختمان ها دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، ۱۹٫۶۶ درصد دارای آسیب پذیری زیاد، ۷۳٫۳۳ درصد دارای آسیب پذیری متوسط و ۶٫۶۱ درصد دارای آسیب پذیری کم تری می باشند.