مقاله ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری مصطفی جعفری استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری مصطفی جعفری استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل بحرانی
مقاله مدیریت دانش
مقاله کسب و کار مبتنی بر پروژه
مقاله مدل سازی ساختاری تفسیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: نائینی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعرای نجاتی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازمان ها دریافته اند که رمز ماندگاری در عرصه رقابت، پرداختن به مقوله دانش و مدیریت صحیح آن می باشد. در عین حال بسیاری از سازمان ها، کسب و کار خود را بر حسب پروژه ها سازماندهی می کنند. موفقیت مدیریت دانش در سازمان های مبتنی بر پروژه به دلیل ویژگی های متفاوت شان با سایر سازمان ها، مستلزم توجه به یک سری عوامل بحرانی موفقیت می باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه و ارزیابی روابط بین آنها با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. در این مطالعه، جامعه تحقیق تعدادی از مدیران پروژه های صنعت خودرو سازی ایران بوده که با استفاده از تکنیک دلفی و طی مدت ۲ ماه، نظرات آنها جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد عامل مدیریت بالاترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را در بین ۸ عامل بحرانی دیگر شامل: ساختار سازمانی، فرهنگ، متدولوژی مدیریت دانش، زیر ساخت های اطلاعاتی، محتوای دانش، مدیریت پروژه سازمانی، انگیزش و پاداش و کارکنان دارد. شناخت کلیه این عوامل و درک روابط بین آن ها، برای موفقیت مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه امری ضروری است.