مقاله ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه دولتی با استفاده از مدل های DEA و SWOT و معادلات ساختاری و ارایه استراتژی های راهبردی برای ارتقای کارایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه دولتی با استفاده از مدل های DEA و SWOT و معادلات ساختاری و ارایه استراتژی های راهبردی برای ارتقای کارایی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارایی
مقاله تحلیل پوششی داده ها (DEA)
مقاله مدل معادلات ساختاری
مقاله SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزری مهدی‌
جناب آقای / سرکار خانم: بالویی جام خانه هادی
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمصطفی خشکرودی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت بسیار بالای دانشگاه در رشد و توسعه کشورها، ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی در دانشگاه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه های آموزشی دانشگاه در چهار بعد کمیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی ارزیابی شده است. در واقع با طراحی سناریوهایی دلایل اصلی و منشأ کارآمدی و ناکارآمدی هر یک از واحدهای تصمیم و درجه تاثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفتند. سپس با بهره گیری از یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک یعنی SWOT نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در قالب آن استراتژی ها و راهکارها به منظور ارتقای کارایی گروه ها ارایه شده است. در نهایت میزان تاثیر استراتژی های استخراج شده از SWOT با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد با تلفیق دو مدل DEA و SWOT ضمن کاهش معایب دو مدل محاسن آن دو تقویت و مدلی جامع برای ارزیابی و ارتقای عملکرد گروه های آموزشی ارایه می گردد و هم چنین اولویت بندی و تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از استراتژی ها قابلیت اطمینان تصمیم گیری مدیران را افزایش می دهد.