مقاله ارزیابی عملکرد هیدرولیکی نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن با استفاده از نمونه شبیه‌ساز WIN-FLUME که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد هیدرولیکی نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن با استفاده از نمونه شبیه‌ساز WIN-FLUME
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهر پایه‌دار گلوبلند
مقاله شبیه WIN-FLUME
مقاله رابطه بده–مقیاس
مقاله اندازه‌گیری بده جریان
مقاله خطای اندازه‌گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: واصلی نجم الدین
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بیدختی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجهیز نقاط تحویل به وسایل و ادوات اندازه‌گیری جریان از مهمترین اقداماتی است که در جهت افزایش کارآیی آب و ارتقای بازده‌ آبیاری در طی دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همانند سایر شبکه‌های کشور، شبکه‌ی آبیاری و زهکشی درودزن نیز با مشکل دقیق نبودن سازه‌ها و ادوات اندازه‌گیری، و عدم واسنجی آنها روبروست. در همین راستا، یکی از نهرهای درجه‌ دو شبکه‌ آبیاری درودزن به‌نام نهر اردیبهشت انتخاب شده و از سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۰ سازه نهر پایه‌دار گلوبلند در آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، سازه‌های نهر پایه‌دار گلوبلند واقع در ابتدای نهرهای درجه ۳ به نامهایT15 ، T19 و T20 مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری میدانی طی یک فصل آبیاری (۹۰-۹۱) با استفاده از یک دستگاه پروانه آبی کوچک با تکرار حداقل ۳ و حداکثر ۵ نوبت برای هر کدام از سازه‌ها انجام گرفت، و ضمن محاسبه‌ بده، جداول و نمودارهای بده- مقیاس برای آنها ترسیم گردید. داده‌های میدانی با رابطه زندپارسا (۲۰۰۸) مقایسه شدند و صحت رابطه در شرایط میدانی مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از شبیه وین-نهر پایه‌دار، عملکرد سازه شبیه‌سازی گردیدند. نتایج نشان دادند که شبیه وین-نهر پایه‌دار قابلیت طراحی، شبیه ‌سازی و ارزیابی انواع سازه‌های نهر پایه‌دار گلوبلند را داراست و جدول، منحنی و رابطه‌ وایازی بده- مقیاس را استخراج و ارائه می‌دهد. سازه‌ نهر پایه‌دار گلوبلند با مقطع سرریز لبه پهن در شرایط شبکه‌ درودزن و شبکه‌های مشابه در بده‌های پایین در اندازه‌گیری جریان خطایی را بین ۱۲ تا ۲۱ درصد دارد، که به‌مراتب بیش از خطا در بده‌های حداکثر است؛ لذا، با تغییر مقطع سرریز و شبیه‌ساز در شبیه وین نهر پایه‌دار، سازه‌ای دقیق تر در بده‌های کم (و حتی بده‌های زیاد) ارائه شد، که می‌تواند در نقاط حساس شبکه‌های آب کشور مورد استفاده قرار گیرد.