مقاله ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت های مخابرات استانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت های مخابرات استانی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت های مخابرات استانی
مقاله ارزیابی عملکرد مالی
مقاله رتبه بندی شرکت های مخابرات
مقاله تحلیل رابطه خاکستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوری سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی رودپشتی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از فن آوری ارتباطات می باشند و سرمایه گذاری در این فن آوری به سرعت در حال افزایش است. در این تحقیق با استفاده از تئوری خاکستری و با توجه به شاخص های شناسایی شده، شرکت های مخابراتی رتبه بندی می گردد. اخیرا کاربرد تئوری خاکستری برای ارزیابی عملکرد مورد توجه بسیار بوده است. در این تئوری بسیاری از محدودیت های رگرسیون شکسته شده و رویکردی نو برای ارزیابی عملکرد پیش روی پژوهش گران گذاشته است. در این مقاله، عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی بر اساس روابط بین شاخص های شناسایی شده در شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، از تئوری خاکستری استفاده گردید و با استفاده از این رویکرد، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات استانی در سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ به دست آمد. نتایج مبین این است که شرکت های مخابرات استان های یزد، آذربایجان غربی و قم بیشترین کارایی را دارند.