مقاله ارزیابی عملکرد شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران: تناقض با روند جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران: تناقض با روند جهانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله کارایی
مقاله سودآوری
مقاله ارزیابی صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی نوری سیدسپهر
جناب آقای / سرکار خانم: انواری رستمی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف، نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز موثر باشد؟ این مهم زمانی رخ می دهد که صنعت فاوا در بازارهای سرمایه عملکرد مناسبی داشته باشد. در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران زیر ذره بین قرار گرفت تا عملکرد آن در اقتصاد سرمایه ای کشور بررسی شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با سودآوری شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای شش ساله مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع هشت شرکت با ماهیت فاوا و نیز ۶۸ شرکت دیگر، در ۱۷ صنعت انتخاب شد. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها، برای تحلیل روند از رگرسیون خطی و برای ارزیابی مقایسه ای از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. همچنین روند رو به افولی داشته است و درنهایت در مقایسه با دیگر صنایع، عملکرد نامناسبی داشته است؛ نتیجه ای که به طور کامل مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.