مقاله ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگراف با رویکرد آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه شاهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگراف با رویکرد آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی دانشگاه شاهد)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد کمی
مقاله تخصیص منابع
مقاله برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگرافیک عدد صحیح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سبزیان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موسسات آموزش عالی اعم از خصوصی و دولتی از مهم ترین موسسات آموزشی یک کشور محسوب می شوند. در این رابطه کیفیت محصولات (خروجی های دانشگاه) بسیار مورد توجه است، توجه دانشگاه ها به چنین مقوله هایی باعث گردیده است تا عملیات آن ها همانند صنایع تولیدی، تجاری محور و سود محور گردد. این رویکرد بر این عقیده استوار است که صنایع تولیدی که تحت نظام های کارآیی مدیریت، فعالیت می کنند، محصولاتی به مراتب با کیفت تری تولید خواهند کرد. چنین مدلی برای پیاده سازی در محیط دانشگاهی وجود ندارد. بنابراین، مقاله حاضر در صدد ارائه مدلی برای تحقق این هدف است. ضرایب فنی و مقادیر ثابت مورد استفاده در این مدل همگی بر حسب اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل ریاضی دانشگاه تنظیم شده است. مدل پیشنهادی از نوع برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگرافیک عدد صحیح است و شامل۳۶ متغیر تصمیم است که به دو مقوله متغیرهای منابع دانشگاه (۱۵ عدد) و متغیرهای فرآورده های دانشگاه (۲۱ عدد) تقسیم شده اند. در این مدل تعداد آرمان ها ۴۹، محدودیت های سخت ۷ و متغیرهای عدد صحیح ۲۰ عدد می باشد. مقایسه بین جواب های مدل و فعالیت های فعلی در پایان تحقیق نشان دهنده آن است که کمیت بسیاری از منابع و فرآورده های موجود در دانشگاه پایین تر از حد بهینه بوده به استثناء تعداد کارکنان آموزشی و پژوهشی ( s 9)، تعداد دانشجویان شبانه کارشناسی (p 1) و دکترای تخصصی ( p 9) که در سطح بهینه می باشد.