مقاله ارزیابی عملکرد به کمک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد به کمک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اصفهان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت استراتژیک
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارت امتیازی متوازن (BSC)
مقاله فرآیند تحلیل شبکه ای (APN)
مقاله ارزیابی فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواری رستمی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی محمدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: شاوردی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک، روشی جهت تعیین عملکرد تجاری با استفاده از شاخص های پیشرو برپایه دورنما و استراتژی ها است. این موضوع در مرور ادبیات این مقاله اشاره شده است که با وجود اینکه ابعاد مفهومی و نظری کارت امتیازی متوازن به خوبی بررسی شده است اما این روش ناکارایی هایی در اجرای کمی داشته و برخی مسائل باید دوباره حل شوند. موضوع این مقاله، ابعاد سنجشی و ارزیابی کارت امتیازی متوازن را پوشش می دهد. در این پژوهش رویکرد کارت امتیازی متوازن با فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) جهت سطح عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی اصفهان برپایه دورنما و استراتژی آن ادغام شده است. علت ترکیب این دو مدل وجود رابطه متقابل بین شاخص های اثرگذار کارت امتیازی متوازن بر هم است که ANP فازی این مشکل را برطرف می کند. جهت طراحی مدل ابتدا لیستی از شاخصهای مرتبط با استفاده از مرور ادبیات موجود استخراج و سپس توسط کارشناسان شرکت پتروشیمی اصفهان بررسی و مدل نهایی پیشنهاد گردید. نتایج حاکی از آن است که شاخص مالی مهمترین شاخص در شرکت مزبور است. مدل پیشنهادی نشان داده که شاخص های عملکردی می تواند با ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن به کمک تکنیک ANP فازی ادغام شود.