مقاله ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۹۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت استراتژیک
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارت امتیازی متوازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علایی هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه سازمانها، چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه و پایداری درعرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که درقالب آن بتوانند کارائی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژیهای سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند. امور مالیاتی استان زنجان که یکی از ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست با اجرای استراتژی های تدوین شده و ارزیابی عملکرد خود در راستای اهداف تعیین شده، خود را همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همراه با ارتقا سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این مقاله به چگونگی استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان می پردازد. تحقیق حاضر را می توان از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب ویژگی های موضوع تحقیق و از نظر ویژگی های زمانی، توصیفی پیمایشی، و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی محسوب کرد. با توجه به استخراج مقادیر شاخص ها مشخص گردید که امور مالیاتی استان زنجان به طور متوازن رشد پیدا نکرده و کارائی عمده استراتژی های فعلی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد.