مقاله ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بر اساس معیارهای علم سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بر اساس معیارهای علم سنجی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه خوارزمی
مقاله عملکرد علمی
مقاله علم سنجی
مقاله پایگاه Web of Science
مقاله هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی نیا نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: امامی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد علمی اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه Web of Science از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بر اساس معیارهای علم سنجی است. در این پژوهش از روش علم سنجی که یکی از روش های کمی است، استفاده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از پایگاه WoS استخراج شد. ابتدا، سیاهه ای از اعضای هیات علمی دانشکده ها و مشخصات فردی و دانشگاهی آنان تهیه شد، از جمله: گونه های مختلف نگارش اسم آنان به زبان انگلیسی، سپس، به منظور خاص کردن اطلاعات موجود در پایگاه WoS مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این پایگاه جست وجو شد که در مجموع ۱۶۹۹ مقاله یافت شد. جامعه آماری مورد نظر تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی در نیمسال دوم سال ۱۳۹۱ است که شامل ۳۰۳ عضو هیات علمی است. نتایج به دست آمده، نشان داد که بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی دارای مرتبه علمی استادیاری هستند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای بیشترین اعضای هیات علمی است. بیشترین میزان تولیدات علمی و استنادات دریافتی به اعضای هیات علمی دانشکده شیمی اختصاص دارد. بین تولیدات علمی اعضای هیات علمی و رتبه علمی آنان، هم چنین، بین تولیدات علمی اعضای هیات علمی و استنادات دریافتی شان، رابطه مثبت متوسطی وجود دارد. هم چنین، بالاترین میانگین شاخص هرش به دانشکده تربیت بدنی اختصاص دارد. در کل نتایج نشان داد روند رشد تولید مدارک علمی اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ سیر نزولی داشته است. اما، در سال های دیگر میزان افزایش تولیدات علمی دانشگاه خوارزمی، فرآیند نسبتا یک نواختی داشته است.