مقاله ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل با استفاده از شبکه های عصبی؛ موردکاوی شرکت های قطعه سازی خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل با استفاده از شبکه های عصبی؛ موردکاوی شرکت های قطعه سازی خودرو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطعه سازان خودرو
مقاله ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات
مقاله شبکه های عصبی
مقاله دارایی های مکمل
مقاله سیستم پشتیبان تصمیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مجیر نوید
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از پژوهش ها دلالت بر آن دارند که رابطه معنادار و مثبتی میان فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان وجود ندارد که این پدیده به متناقض نمای فناوری اطلاعات موسوم است؛ به طوری که سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به شرطی می تواند به بهبود عملکرد منجر شود که توجه زیادی به دارایی های مکمل سازمان همچون فرایندهای کسب وکار و زیرساخت های سازمانی انجام شده باشد. از سوی دیگر، نظر به محدودیت منابع سازمان ها، امکان سرمایه گذاری روی همه این دارایی ها وجود ندارد؛ از این رو باید اولویت های سرمایه گذاری در این زمینه مشخص شوند. در این مقاله، سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل توسعه داده شده است که در آن از شبکه های عصبی برای رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری روی این عوامل بهره برده شده است. برای موردکاوی سیستم پیشنهادی، دادگان ۱۰۲ شرکت قطعه ساز خودرو گردآوری شده است که از آن برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات و مکمل های آن در شرکت های قطعه ساز خودرو استفاده شده است، به طوری که این عوامل بر اساس میزان اثرگذاری شان روی عملکرد سازمان رتبه بندی شده اند.