مقاله ارزیابی طراحی پرده آب بند سد خاکی البرز با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۹۵۵ تا ۹۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی طراحی پرده آب بند سد خاکی البرز با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد البرز
مقاله سنگ مارن
مقاله نفوذپذیری
مقاله خورند سیمان
مقاله اتساع درزه
مقاله شکست هیدرولیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاززاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عقدا سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساخت گاه سد البرز از سنگ های مارنی و ماسه سنگی تشکیل شده است. با توجه به این نکته که طرح ارائه شده برای پرده آب بند در سنگ های مارنی (نسبتا نرم با خصوصیات پلاستیکی) نسبت به سنگ های سخت و شکننده حداقل از نظر فاصله های گمانه ها (شعاع تاثیر دوغاب)، فشار تزریق (باربری و مقاومت سنگ) و حتی ترکیب و غلظت دوغاب متفاوت هستند، در این مقاله با تاکید بر دو پارامتر مهم نفوذپذیری و خورند سیمان به ارزیابی طرح تزریق پرده آب بند سد البرز پرداخته شده است. بررسی نتایج خورند سیمان حاکی از فاصله زیاد گمانه های اولیه و عدم ارتباط مناسب بین گمانه های اولیه و ثانویه است. همچنین بررسی نتایج تزریق در گمانه های سری پنجم و ششم نشان می دهد که بعضی از گمانه های سری ششم تا سطح آب بندی اجرا نشده اند. با بررسی نمودارهای نرخ خورند- زمان- فشار و خورند- زمان در تکیه گاه راست سد، می توان به این نتیجه رسید که فشارهای تزریق متناسب با سنگ های مارنی و نفوذناپذیر پی اعمال نگردیده است و باعث شده پدیده هایی نامطلوب، از قبیل باز و بسته شدن درزه ها و شکست هیدرولیکی با فراوانی زیاد، خورند سیمان در این بخش از ساخت گاه را به طرز چشم گیری افزایش دهند. شایان ذکر است که نتایج گمانه های کنترلی در تکیه گاه سمت راست بیان گر آن است که آب بندی در این محدوده تا حد قابل قبولی فراهم شده است.