مقاله ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی هیپ
مقاله دیابتیک
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان‏ محمدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: استادزاده بتول
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی پور سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکستگی هیپ یکی از جدی ترین مسایل و دومین علت بستری در جمعیت مسن می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی شکستگی لگن در مبتلایان به دیابت و عوارض آن نسبت به افراد غیر مبتلا به این بیماری انجام شد.
روش ها: این مطالعه مقطعی روی تمامی بیمارانی که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ با شکستگی هیپ در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل بستری شدند، انجام گرفت. چک لیست در بر دارنده اطلاعات دموگرافیک، محل شکستگی، نوع درمان، طول مدت بستری، عوارض حین و بعد از عمل جراحی برای همه بیماران تکمیل شد. اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و آزمون های آماری Student-t و X2 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از ۱۹۵ بیمار، ۱۱۶ (۵۹٫۵ درصد) مرد و ۷۹ نفر (۴۰٫۵ درصد) زن بودند. ۱۵۵ نفر (۷۹٫۴ درصد) غیر مبتلا به دیابت با میانگین سنی ۶۳٫۲۵±۱۷٫۵۳ سال و ۴۰ بیمار (۲۰٫۵ درصد) مبتلا به دیابت با میانگین سنی ۶۷٫۶۷±۲۵٫۱۲ سال بودند. در بین مبتلایان به دیابت ۱ نفر (۲٫۵ درصد) به دیابت نوع یک و ۳۹ نفر (۹۷٫۵ درصد) مبتلا به دیابت نوع دو مبتلا بودند. محل شکستگی در بیماران غیر مبتلا، ۵۶٫۸ درصد گردن ران، ۲۱٫۹ درصد اینترتروکانتریک، ۱۸٫۱ درصد سر ران و در مبتلایان به دیابتی ۵۰ درصد گردن ران، ۳۵ درصد اینترتروکانتریک و ۱۵ درصد سر ران بود. حجم خون تزریقی بعد از عمل در افراد مبتلا و غیر مبتلا به ترتیب ۳٫۳۰±۱٫۴۹ و ۲٫۴۳±۱٫۵۲ سی سی به صورت Packed Cell بود که به طور معنی داری در مبتلایان به دیابت بیشتر بود (P=0.029).
نتیجه گیری: با وجود شیوع بالای شکستگی هیپ و تاثیر دیابت در بروز شکستگی هیپ شاید بتوان با افزایش آگاهی و مراقبت از مبتلایان به دیابت به خصوص سالمندان از ایجاد این صدمات کاست.