مقاله ارزیابی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه شهر کاشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروکوک
مقاله ونکومایسین
مقاله مقاومت آنتی بیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری شیاده سیده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: منیری رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتروکوک ها بخشی از فلور طبیعی روده انسان و حیوانات را تشکیل می دهند. در صورت خروج این باکتری ها از مکان طبیعی شان، عفونت هایی مانند باکترمی، اندوکاردیت و عفونت دستگاه ادراری را در بیماران بستری شده در بیمارستان ایجاد می کنند. این پژوهش با هدف ارزیابی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های مدفوع بیماران بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی ۱۵۶ نمونه سوآب مدفوع جمع آوری شده از ۳ بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. تشخیص انتروکوک ها با رنگ آمیزی گرم و آزمون های بیوشیمیایی انجام شد. تست سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از معیارهای CLSI انجام شد. شناسایی انواع ژن های مقاومت به ونکومایسین با استفاده از روش PCR چندگانه انجام شد.
یافته ها: انتروکوک ها در ۱۳۵ نمونه مدفوع (%۸۵) تشخیص داده شدند. میزان شیوع سویه های مقاوم به ونکومایسین %۴۹٫۹ (۵۸ مورد) بود. فراوانی ژن های vanA و vanC به ترتیب %۶۹ و %۶٫۹ بود. در این پژوهش هیچ کدام از ژن های vanB، vanD، vanE و vanG شناسایی نشد. %۵٫۹ از بیماران دارای ژن مقاومت به ونکومایسین به ۳ تا ۴ آنتی بیوتیک و %۳۵٫۴ از آن ها به ۱ تا ۲ آنتی بیوتیک مقاوم بودند.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که مصرف آنتی بیوتیک ها می تواند منجر به افزایش فنوتیپ مقاومت گردد. میزان شیوع سویه های مقاوم به ونکومایسین ۳٫۶ برابر در بیمارانی که این آنتی بیوتیک را مصرف کرده بودند بیشتر بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش مصرف تعداد آنتی بیوتیک ها از ۱ تا ۲ به ۳ تا ۴ آنتی بیوتیک باعث افزایش ۲٫۶۵ برابری مقاومت آنتی بیوتیکی در انتروکوک ها می شود.