مقاله ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام کوهی Amygdalus scoparia در منطقه بوالحسن دزفول به روش تصمیم گیری چندمعیاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۸ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام کوهی Amygdalus scoparia در منطقه بوالحسن دزفول به روش تصمیم گیری چندمعیاره
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله بادام کوهی
مقاله توان اکولوژیکی
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله منطقه جنگلی بوالحسن دزفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مجد نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت ۵۷۲۵ هکتار در شمال شرقی شهرستان دزفول جزء جنگل های طبیعی می باشد. با توجه به گونه با ارزش بادام کوهی (Amygdalus scoparia) که بیشتر عرصه را در برگرفته است، پرداختن به بهره برداری اصولی و توسعه و احیاء آن ضروری می باشد. بر این اساس آگاهی از نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه های کمی و کیفی آن می تواند کمک شایانی برای استفاده مناسب از این گونه به همراه داشته باشد. به منظور اجرای این تحقیق پس از جنگل گردشی و بررسی مقدماتی منطقه، محدوده رویشگاه بوالحسن روی نقشه ۱:۲۵۰۰۰ مشخص شد. سپس با تلفیق نقشه های شیب، ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی نقشه واحدهای شکل زمین تهیه و ۳۶ واحد کاری مختلف تعیین شد. در هر واحد کاری صفات کمی و کیفی شامل ارتفاع، تاج پوشش، قطر متوسط هر اصله بادام و تراکم متوسط بادام اندازه گیری شد. ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه این گونه نیز با استفاده از وزن دهی به معیارهای اصلی و فرعی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط نرم افزار Expert Choice انجام شد. در این تحقیق با کمک تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی معیارها صورت گرفت و با استفاده از این روش و انتقال داده ها وضعیت توان اکولوژیکی برروی نقشه نشان داده شد. در این مطالعه جهت شمالی، طبقه ارتفاعی ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ از سطح دریا و شیب ۱۵-۰ درصد بهترین محدوده رویشی برای گونه بادام کوهی شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در حدود ۱۹۸۸ هکتار معادل %۳۴٫۷۲ از منطقه جنگلی بوالحسن در وضعیت عالی، ۱۵۷۷ هکتار معادل %۲۷٫۵۵ در وضعیت خوب و ۲۱۶۰ هکتار معادل %۳۷٫۷۳ در وضعیت ضعیف بوده است.