مقاله ارزیابی شاخص DMFT و Significant Caries Index در دانش آموزان پسر ۱۲ ساله شهرستان سیرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص DMFT و Significant Caries Index در دانش آموزان پسر ۱۲ ساله شهرستان سیرجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی دندانی
مقاله شاخص DMF
مقاله سازمان بهداشت جهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفیان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی ملوک
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری عفونی و قابل انتقال دندان ها است. شاخص SiC (Significant caries index) یکی از شاخص هایی است که توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف تعیین افرادی که بالاترین مقادیر DMFT (Teeth، Filling، Missing، (Decay را دارند، معرفی شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان شاخص های SiC و DMFT در دانش آموزان پسر ۱۲ ساله شهرستان سیرجان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی تعداد ۷۰۰ دانش آموز شهرستان سیرجان که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، شرکت داشتند. جمع آوری داده ها توسط معاینه و پرسش نامه بود. معاینه دندان ها توسط سوند با نوک کند و آینه دندان پزشکی و با نور چراغ قوه انجام شد. پرسش نامه نیز حاوی سوالاتی در زمینه سطح تحصیلات والدین، تعداد فرزندان خانواده، رتبه تولد کودک، تعداد دفعات مسواک زدن، تعداد دفعات استفاده از دهان شویه فلوراید و تعداد دفعات مراجعه به دندان پزشک بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ شده و با کمک آزمون های آماری T-Test و One-way ANOVA آنالیز شدند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در این مطالعه در بین ۷۰۰ دانش آموز میانگین شاخص ۳٫۵۶±۲٫۳۴DMFT بود. میانگین شاخص SiC بدست آمده نیز ۱٫۳۲±۶٫۰۴ بود. میانگین شاخص DMFT با تعداد فرزندان خانواده (۰٫۰۱۶=p value)، رتبه تولد کودک (۰٫۰۴۲=p value)، دفعات مسواک زدن (۰٫۰۰۰=p value) و استفاده از دهان شویه فلوراید (۰٫۰۴۲=p value) رابطه معنی دار داشت. ولی این شاخص با سطح سواد والدین (۰٫۴۷=p value) و تعداد دفعات مراجعه به دندان پزشک (۰٫۱۹۸=p value) رابطه معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: میانگین شاخص های DMFT و SiC در دانش آموزان ۱۲ ساله شهرستان سیرجان از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. هم چنین تعداد فرزندان در خانواده، رتبه تولد کودک، تعداد دفعات مسواک زدن و استفاده از دهان شویه فلوراید به طور قابل توجهی در پوسیدگی دندانی دانش آموزان تاثیرگذار است.