مقاله ارزیابی شاخص های مختلف سینوس فرونتال به وسیله سیتی- اسکن جهت تشخیص هویت در جمعیت ساکنین استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های مختلف سینوس فرونتال به وسیله سیتی- اسکن جهت تشخیص هویت در جمعیت ساکنین استان اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخیص هویت
مقاله سینوس فرونتال
مقاله سیتی اسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی قهرودی سیده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: مدینه ای مه سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سینوس فرونتال در تشخیص هویت افراد ارزشمند است مخصوصا زمانی که امکان استفاده از سایر راه های تشخیص هویت وجود ندارد. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های سینوس فرونتال در جمعیت ساکنین اصفهان جهت تشخیص هویت می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تصاویر سی تی اسکن سینوس های فرونتال ۱۰۳ نفر در رده سنی (۸۱-۱۲) سال جمع آوری شد. سپس سینوس از نظر حضور یا فقدان، قرینگی یا ناقرینگی، نوع سپتوم و شکل حدود خارجی لبه فوقانی بررسی و از نظام (FSS) برای طبقه بندی شاخص ها استفاده شد. به علاوه عرض کلی سینوس، عرض و ارتفاع سینوس راست و چپ، فاصله بلندترین نقطه دو سینوس از هم، فاصله بلندترین نقطه سینوس راست از خارجی ترین حد سینوس راست و فاصله بلندترین نقطه سینوس چپ از خارجی ترین حد سینوس چپ اندازه گیری و در نهایت داده های به دست آمده توسط آزمون فیشر و تی- استیودتت آنالیز شدند.
یافته ها: غیبت دو و یک طرفه سینوس به ترتیب %۱٫۹ و %۹٫۲ مشاهده شد. همچنین رابطه بین سن و جنس با حضور سینوس معنادار نبود. در مردان اندازه اکثر شاخص های کمی بزرگتر از زنان بود. بین شاخص های کمی و سن رابطه معنی داری وجود نداشت. احتمال یگانگی سینوس توسط روش (FSS) در ساکنین اصفهان %۷۵ بود که با افزودن اندازه شاخص های کمی به %۱۰۰ رسید.
نتیجه گیری: میزان موفقیت %۷۵، نشان می دهد که این نظام طبقه بندی می تواند در تشخیص هویت مفید باشد، بخصوص اگر اندازه شاخص های کمی نیز به آن افزوده شود.