مقاله ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص عدالت در سلامت
مقاله تعیین کننده های اجتماعی سلامت
مقاله سنجه
مقاله مراقبت های بهداشتی اولیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن نژاد شریف
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به رویکرد سازمان جهانی بهداشت به سلامت و اهمیت تعیین کننده های اجتماعی سلامت در تامین سلامت عمومی، ۵۲ شاخص تحت عنوان شاخص های عدالت در سلامت در ایران تعیین شده است، که از این پس ملاک قضاوت چگونگی عملکرد نظام سلامت قرار خواهد گرفت. در این مطالعه تلاش شده است تا ضمن معرفی یک ابزار جدید، توانایی این شاخص ها برای سنجش عدالت در سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش پژوهش: دراین مطالعۀ توصیفی و تحلیلی، با مرور منابع ملی و بین المللی، جهت ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت، ابزار جدیدی تولید و با استفاده از نظرات خبرگان معتبر گردید. سپس با استفاده از ابزار مذکور، شاخص های ۵۲ گانه عدالت در سلامت مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در آزمون پایلوت جهت سنجش همسانی درونی ابزار بر روی ۲۰ شاخص مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، ضریب آلفای کرونباخ معادل ۰٫۹-۰٫۹۷۵ بدست آمد که موید همسانی درونی ابزار بود. ارزیابی شاخص های عدالت در سلامت با استفاده از ابزار پیشگفت نشان داد که از بین ۵۲ شاخص، ۶ شاخص امتیاز لازم برای اینکه به عنوان شاخص ملی عدالت در سلامت مورد استفاده قرار بگیرند، کسب نکردند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ۶ شاخص از شاخص های عدالت در سلامت در ایران شاخص های مناسبی نیستند. پیشنهاد می گردد تعدادی از شاخص های ضروری مانند پوشش واکسیناسیون و وضعیت مسکن می تواند به این شاخص ها اضافه شود.