مقاله ارزیابی شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با پربیوتیک ایمنواستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با پربیوتیک ایمنواستر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیل ماهی (Huso huso)
مقاله پربیوتیک
مقاله ایمنواستر
مقاله شاخصهای رشد و ترکیب لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق بمنظور سنجش تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایمنواستر بر شاخصهای رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso) انجام گرفت. پس از چهار هفته سازگاری با شرایط پرورشی و جیره پایه، ۲۷۰ عدد فیل ماهی با میانگین وزنی ۹۵٫۶۸±۱۰٫۰۵ گرم به مدت ۸ هفته و بطور تصادفی به ۹ تانک فایبرگلاس با تراکم ۳۰ عدد در هر تانک در قالب ۳ تیمار (شاهد (۰%)، ایمنواستر ۱% و ایمنواستر ۳%) با ۳ تکرار (طرح کاملا تصادفی) توزیع شدند. در پایان دوره آزمایش، وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، ضریب کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و میزان پروتئین لاشه در ماهیان تغذیه شده با ایمنواستر ۳% اختلافات معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند (P<0.05). نتایج نشان داد که پربیوتیک ایمنواستر در هر دو سطح ۱% و ۳% نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه فیل ماهیان جوان داشته است.