مقاله ارزیابی سنجش خوانایی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس فرم فرای، گانتیک، فلش، لافلین و کلوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سنجش خوانایی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس فرم فرای، گانتیک، فلش، لافلین و کلوز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت خوانایی
مقاله علوم پایه سوم ابتدایی
مقاله فرمول خوانایی فرای
مقاله گانینگ
مقاله فلش
مقاله لافلین
مقاله کلوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضل الهی قمشی سیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی توانا منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه، ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس پنج شاخص و دسترسی به میزان پایبندی محتوای آن به رعایت اصول برنامه ریزی در تنظیم ساختار، است. روش تحقیق تحلیل محتوا از روش های توصیفی و پنج شاخص ارزیابی سطح خوانایی فرای، گانینک، فلش، لافلین و کلوز بود. برای اجرای روش کلوز، یک نمونه تصادفی مرکب از ۲۰ دانش آموز کلاس سوم ابتدایی منطقه ۲ آموزش و پرورش قم انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد: اولا اصل ساده به دشواری در تنظیم محتوای مطالب کتاب رعایت نشده است و از نظر کلمات مطالب از دشوار به ساده و تداوم آن از ساده به دشوار است. ثانیا قدرت خوانایی، سطح کلاسی و سطح سنی مطالب نسبت به کلاس سوم تناسب ندارد. ثالثا از لحاظ سبک، سطح مطالب معمولی، هجاها خیلی دشوار و تخمین آن برحسب درجه های آموزش رسمی درحد بسیار بالایی است. رابعا محتوای مطالب در حد فشار روانی واسترس زاست و توانایی آموزش مستقل را ندارد.