مقاله ارزیابی سمیت مالاتیون، کارباریل و گلایفوزیت در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سمیت مالاتیون، کارباریل و گلایفوزیت در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولی
مقاله آفت کش های کشاورزی
مقاله متوسط غلظت کشنده
مقاله فعالیت کولین استرازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی سیدکلایی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شیری نیما
جناب آقای / سرکار خانم: میرواقفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومی چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)، اغلب به هنگام رهاسازی در مصب رودخانه های حوزه خزری در معرض طیف وسیعی از آفت کش کشاورزی قرار می گیرند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات سه آفت کش مالاتیون، کارباریل و گلایفوزیت بر بچه ماهیان کپور معمولی در سطح کشنده با تعیین LC50 96) ساعت) و سطوح زیر کشنده با سنجش فعالیت استیل کولین استراز می باشد.روش کار: حد کشندگی آفت کش ها با روش No.203OECD تعیین گردید. تعداد ۳۰۰ قطعه بچه ماهی با میانگین وزن ۲±۰٫۴g در سه تیمار (۰٫۱ و ۰٫۲ LC50 و گروه کنترل) و سه تکرار برای هر یک از آفت کش ها معرفی شدند. ۵، ۱۰ و ۱۵ روز پس از شروع دوره آزمایش، نمونه گیری از سر و بدن ماهی جهت انجام آزمایش آنزیمی انجامو فعالیت کولین استرازی به روش بیوشیمیایی سنجیده شد. نتایج: میزان متوسط غلظت کشنده سموم LC50 گلایفوزیت، مالاتیون و کارباریل در ۹۶ ساعت به ترتیب ۱٫۳, ۶٫۷۵mg/l و ۱۲٫۶۷ بدست آمد. میانگین حد نرمال فعالیت آنزیم کولین استراز بخش های سر و بدن بچه ماهیان کپور معمولی (در گروه شاهد) به ترتیب برابر با ۱۲۴۱٫۳۶۵ و ۷۲۳٫۱۰۳ میکرو یونیت در دقیقه بر میلی گرم پروتئین محاسبه گردید که بر این اساس فعالیت کولین استرازی سر ۱٫۷ برابر فعالیت این آنزیم در بدن بود. در طی دوره ی آزمایش، مهار فعالیت آنزیم کولین استراز به طور معنی داری (p<0.05) در ماهیان تحت تیمار با هر سه ترکیب نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. با این حال، گروه های مسموم با کارباریل و گلایفوزیت، علی رغم کاهش سطحی که نسبت به گروه شاهد در فعالیت کولین استرازی از خود نشان دادند، مهارشدگی کمتری نسبت به تیمارهای مالاتیون داشتند. زمان در مقایسه با غلظت اثر معنی دارتری در مواجهه با انواع آفت کش های مورد بررسی نشان داد. نتیجه گیری نهایی: غلظت هایی از آفت کش ها که از نظر آزمون زیست سنجی و کشندگی، غیر موثر و مجاز برای گونه های غیرهدف شناخته می شوند، می توانند باعث بروز پاسخ های آنزیمی و آسیب های زیستی در آنها گردند.