مقاله ارزیابی سکونتگاه های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سکونتگاه های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله روش کپ لند
مقاله سکونتگاه های شهری
مقاله شهر سالم
مقاله مدل تصمیم گیری چندمعیاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دنبال رشد و گسترش بی رویه شهرها، رویکردهای متعددی برای تامین وضعیت مطلوب زندگی برای نسل های امروز و آینده مطرح شد که یکی از این رویکردهای مهم، رویکرد شهر سالم است؛ اما ارزیابی اینکه چه شهری سالم است یا اینکه در مقابل سایر شهرها در چه سطحی از سلامت قرار دارد، هنوز مساله ای پیچیده و مبهم است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سکونتگاه شهری با رویکرد شهر سالم، در استان مازندران، صورت پذیرفته است.
یافته ها: در این پژوهش، پس از بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای شهر سالم با روش دلفی و میانگین برتری نسبی آن ها با روش آنتروپی تعیین شد. سپس به منظور ارزیابی سکونتگاه های شهری، از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و روش های SAW و TOPSIS و LA استفاده شد. همچنین برای رسیدن به اجماع کلی، از روش کپ لند استفاده گردید.
بحث: ارزیابی سکونتگاه های شهری استان مازندران با رویکرد شهر سالم، در این پژوهش، حاکی از آن است که سکونتگاه های شهری شهرستان بابل رتبه اول و سکونتگاه های شهری شهرستان های گلوگاه، نکا و سوادکوه رتبه آخر را دارند.