مقاله ارزیابی سطح هورمون محرک تیروئید و ید دفعی ادرار در زنان باردار شهرستان ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۴۵ تا ۷۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سطح هورمون محرک تیروئید و ید دفعی ادرار در زنان باردار شهرستان ارومیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله فعالیت تیروئید
مقاله هورمون محرک تیروئید
مقاله ید دفعی ادرار
مقاله کمبود ید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانون اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی سطح ید دفعی ادرار (UIE)، هورمون محرک تیروئید (TSH) و ارتباط بین آن ها در زنان باردار سه ماهه انجام شد.
مواد و روش کار: در این مطالعه ۴۸۵ زن باردار بدون هیچ گونه سابقه اختلالات تیروئیدی (۱۴ سال<سن) که در سه ماهه اول بارداری (هفته ۱۲ بارداری) قرار داشتند، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه نسبت شرکت کنندگان (۲۲۳ نفر)۴۱٫۶  درصد جمعیت از مراکز بهداشت روستایی و (۲۸۳ نفر) ۵۸٫۴ درصد از مراکز بهداشت شهری بود. نمونه ادرار تصادفی و نمونه سرم برای ارزیابی UIE و TSH جمع آوری شد.
یافته ها: میانه UIE در کل جمعیت ۷۴ mg/L شد. بر اساس معیار WHO شیوع کمبود ید ۸۶٫۴ درصد (UIE<150) بود. در مناطق شهری و روستایی UIE به ترتیب ۷۶ mg/L و mg/L 64 و کمبود ید: ۸۸٫۵ درصد و ۸۳٫۳ درصد بود. سطح TSH در کل جمعیت ۰٫۸ mIU/L بود و سطح TSH در مناطق شهری و روستاییmIU/L  1 و mIU/L 0.7 شد. ارتباط معنی داری بین سطح TSH و UIE مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کمبود ید شدید در سه ماهه اول بارداری ۳۳ درصد بود و سطح TSH در زنان باردار ۶۴%-۱۲% پایین تر از سطح TSH گزارش شده از مناطق با کفایت ید یا دریافت ید بالاتر از حد مطلوب می باشد. نتایج اولیه این مطالعه نشان داد که ذخایر ید بدن احتمالا برای پیشگیری از کاهش تیروکسین در مراحل اولیه بارداری در مناطق با کمبود ید خفیف تا متوسط کافی باشد.