مقاله ارزیابی سامانه نگهداری تونل خط ۴ متروی تهران در تقاطع غیر هم سطح با تونل توحید و تونل خط ۷ متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی سامانه نگهداری تونل خط ۴ متروی تهران در تقاطع غیر هم سطح با تونل توحید و تونل خط ۷ متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاضل محدود
مقاله تحلیل دینامیکی
مقاله تونل خط ۴ متروی تهران
مقاله سامانه نگهداری
مقاله بارگذاری زلزله
مقاله تنش برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی عباس آباد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نژادشاه محمد فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفاضل محدود تحلیل دینامیکی تونل خط ۴ متروی تهران سامانه نگهداری بارگذاری زلزله تنش برشی با توجه به کاربری روز افزون تونل ها و اهمیت آن ها در شبکه حمل و نقل بین شهری و درون شهری ضروری است پاسخ دینامیکی تونل های شهری در برابر بارهای دینامیکی زلزله مورد بررسی قرار گیرد. به منظور تحلیل دینامیکی تونل خط ۴ متروی تهران، تقاطع غیر هم سطح این خط با تونل توحید و خط ۷ در تقاطع خیابان آزادی با بزرگراه نواب انتخاب شده است. از آنجا که این تونل ها در محیطی خاکی قرار دارند، محیط اطراف تونل به صورت محیط معادل پیوسته در نظر گرفته شده و تحلیل های عددی این پژوهش با نرم افزار FLAC3D انجام شده است. هدف از تحلیل دینامیکی تونل در برابر بار زلزله بررسی پایداری تونل و سامانه نگهداری آن در برابر لرزش های ناشی از زلزله های احتمالی است. برای شبیه سازی بار زلزله منطقه، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، سه شتاب نگاشت طبس، بم و چنگوره-آوج با بیش ترین شتاب ۰٫۳۵g، بر اساس مبانی احتمالات زلزله مبنای طرح، انتخاب و به صورت تاریخچه تنش برشی به پایه مدل اعمال شده است. تحلیل های انجام شده در این مطالعه نشان می دهد آسیبی به سامانه نگهداری تونل خط ۴ مترو در بارگذاری زلزله وارد نمی شود و نیازی به تقویت سامانه نگهداری تونل نیست.