مقاله ارزیابی زوج های کتابشناختی در خوشه بندی پروانه های ثبت اختراع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۲۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی زوج های کتابشناختی در خوشه بندی پروانه های ثبت اختراع
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانه های ثبت اختراع
مقاله زوج های کتابشناختی
مقاله خوشه بندی فازی c- میانگین
مقاله خوشه بندی
مقاله ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: خوشه بندی زوج های کتابشناختی (اشتراک استنادی) یکی از شکل های خوشه بندی مدارک است. هدف این پژوهش شناسایی میزان جامعیت و مانعیت این نوع خوشه بندی در پروانه های ثبت اختراع است.
روش/ رویکرد پژوهش: ۷۱۷ پروانه ثبت اختراع یو.اس. مورد استناد در پروانه های ثبت اختراع مربوط به رده ۷۷۴٫۹۷۷ از رده بندی پروانه های ثبت اختراع یو. اس. با استفاده از زوج های کتابشناختی و الگوریتم فازی خوشه بندی شد. حاصل کار با استفاده از معیارهای ارزیابی مانعیت و جامعیت گسترش یافته بی کیوبد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: خوشه بندی پروانه های ثبت اختراع با استفاده از اشتراک استنادی عملکرد مطلوبی داشته و از جامعیت گسترده ای برخوردار بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به عملکرد مطلوب خوشه بندی بر مبنای زوج های کتابشناختی، استفاده از زوج های کتابشناختی در فرآیند سازماندهی و بازیابی پروانه های ثبت اختراع نیز می تواند عملکرد مطلوب داشته باشد.