مقاله ارزیابی ریسک کادمیوم ناشی از مصرف ماهی شیربت (Barbus grypus) رودخانه اروند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک کادمیوم ناشی از مصرف ماهی شیربت (Barbus grypus) رودخانه اروند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله کادمیوم
مقاله ماهی شیربت (Barbus grypus)
مقاله اروندرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: اسپرغم امید
جناب آقای / سرکار خانم: نوریائی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیوم یکی از سمی ترین عناصر سنگین است که عمدتا از طریق مصرف غذاهای دریایی آلوده به کادمیوم وارد بدن انسان می شود. در پژوهش حاضر، ضمن اندازه گیری غلظت کادمیوم با دستگاه جذب اتمی در نمونه های عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) رودخانه اروند، ریسک ناشی از مصرف این ماهی برای انسان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ۳۰ عدد ماهی از ۶ ایستگاه در اوزان بازاری از رودخانه اروند در استان خوزستان بصورت تصادفی انتخاب و غلظت کادمیوم در آنها اندازه گیری شد. میانگین غلظت کادمیوم در عضله ماهی شیربت ۰٫۸۵ میکروگرم بر گرم وزن تر (۲٫۹۴ میکروگرم بر گرم وزن خشک) بود که این میزان پایینتر از حد استاندارد تعیین شده توسط سازمان های معتبر جهانی مانند FAO و WHO می باشد. نتایج نشان داد شاخص ریسک (HQ) کمتر از ۱ (۰٫۳۶) بود که بر این اساس مصرف ماهی شیربت این منطقه خطر حادی برای مصرف کنندگان از نظر میزان کادمیوم در پی نخواهد داشت و برای حفظ سلامتی، میزان مجاز مصرف آن ۸۲ گرم در روز توصیه می شود.