مقاله ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش های TOPSIS و EFMEA (مطالعه مورد: تالاب شیرین سو در استان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش های TOPSIS و EFMEA (مطالعه مورد: تالاب شیرین سو در استان همدان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک محیط زیستی
مقاله تالاب شیرین سو
مقاله استان همدان
مقاله EFMEA ،TOPSIS ،AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: آستانی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسایی، رتبه بندی و ارزیابی ریسک های محیط زیستی تهدید کننده تالاب شیرین سو در استان همدان در سال ۱۳۹۱ به انجام رسید. به این منظور ابتدا ریسک های تهدید کننده تالاب بر اساس مطالعات پیشین، بازدید میدانی و مصاحبه با افراد بومی شناسایی گردیدند. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice برای تعیین احتمال وقوع هر ریسک استفاده گردید. به منظور تعیین شدت و گستره آلودگی هر ریسک از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست استفاده شد. در نهایت تجزیه و تحلیل ریسک ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده فعالیت معدن سنگ بالا دست و رهاسازی پساب آن در منطقه، و آلودگی آب تالاب ناشی از فاضلاب های روستایی به عنوان مهمترین ریسک ها شناسایی شدند. پس از تعیین عدد اولویت ریسک، درجه مخاطره پذیری ریسک ها تعیین گردید که اولویت های مدیریتی جهت کنترل ریسک ها را نشان می دهد. مزیت TOPSIS در ارزیابی ریسک های محیط زیستی، رتبه بندی ریسک ها با استفاده از معیارهای متفاوت است. با استفاده از این روش در ارزیابی ریسک های محیط زیستی می توان بی نهایت ریسک را بر اساس بی نهایت شاخص رتبه بندی کرد. دقت بالا و توانایی استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده از دیگر مزایای این روش هستند.