مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی معدن کاری در تالاب ها (مطالعه موردی تالاب میقان استان مرکزی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک زیست محیطی معدن کاری در تالاب ها (مطالعه موردی تالاب میقان استان مرکزی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک زیست محیطی
مقاله تالاب میقان
مقاله فعالیت معدن کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: منوری سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب میقان در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهر اراک واقع شده است. این بررسی در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ و در طی ۴ مورد بازدید منطقه ای و پیمایش زمینی از منطقه در فواصل زمانی مختلف از نقاط مختلف تالاب صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار ArcGis نقشه های پایه مورد نیاز از منطقه مورد مطالعه تهیه شد، سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ و عکس های هوایی سال ۱۳۳۴ که از سطح منطقه برداشت شده و استفاده از نرم افزار Erdas یک مقایسه و برآوردی از میزان تغییرات حاصله در حوزه تالاب میقان صورت پذیرفت. آنالیزهای مربوط به وضعیت کمی و کیفی آلاینده های کارخانه املاح که در مجاورت تالاب است، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین وضعیت کمی و کیفی فاضلاب شهری اراک که از بخش جنوب شرقی به تالاب وارد می گردد نیز مورد بررسی قرار داده شد، در نهایت ریسک های مرتبط با فعالیت های معدن کاری، شناسایی و با استفاده از روش ماتریس آنالیز ارزیابی خطر بر اساس دو پارامتر شدت و احتمال سطح ریسک شان مشخص گردید، همچنین با استفاده از روش ۳D-Melborne بر اساس سه پارامتر تماس، احتمال و پیامد سطح ریسک عوامل خطر زای ناشی از فعالیت معدن کاری بر روی جوامع انسانی تحت تاثیر مشخص و در نهایت پیشنهاداتی برای کاهش و تقلیل اثرات عوامل خطرزای ناشی از فعالیت معدن کاری در منطقه ارائه گردید.